Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, particuliere bomen, Ekehaar, Oal Diek 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
02-05-2019
Einddatum
13-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Ekehaar, Oal Diek 5, 9594 PL, vellen 4 esdoorns (ontvangen 02-05-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.