Ingekomen aanvraag, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Eext, Stationsstraat 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9463RM 4
Publicatiedatum
24-04-2019
Einddatum
05-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Eext, Stationsstraat 4, 9463 RM, starten onderneming (ontvangen 24-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.