Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod, Grolloo, de Pol 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444XE 2
Publicatiedatum
03-05-2019
Einddatum
14-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod

  • Grolloo, de Pol 2, 9444XE, verbouwen boerderij (ontvangen 03-05-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.