Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Rolde, Rijksweg N 33 zuidzijde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
29-04-2019
Einddatum
10-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Rolde, Rijksweg N 33 zuidzijde, omkleuren Firezone naar Esso Express (ontvangen 29-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.