Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Hoornse Bulten 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
25-04-2019
Einddatum
06-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk
•    Nooitgedacht, Hoornse Bulten 4, 9449 PC, bouwen loods (ontvangen 25-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.