Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, Menweg, Eexterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, werk of werkzaamheden uitvoeren, Menweg, Eexterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Eexterveen, Menweg, aanleggen fietspad (ontvangen 30-06-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.