Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, kadastraal bekend gemeente Rolde, sectie T, nummer 760 (Uteringskamp), Schoonloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Rolde T 760
Publicatiedatum
02-07-2020
Einddatum
27-08-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Schoonloo, gemeente Rolde, sectie T, nummer760 (Uteringskamp), bouwen 2 sanitair gebouwen (ontvangen 02-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.