Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, kadastraal bekend gemeente Rolde, sectie R, nummer 4048 (Zuides), Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Rolde R 4048
Publicatiedatum
03-07-2020
Einddatum
28-08-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Rolde, gemeente Rolde, sectie R, nummer 4048 (Zuides), bouwen 10 appartementen (ontvangen 03-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.