Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veenakkers 33, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511RB 33
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Veenakkers 33, Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Gieterveen, Veenakkers 33, 9511 RB, vernieuwen schuur (ontvangen 30-06-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.