Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kavel 2 (Strubben 2), Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
01-07-2020
Einddatum
26-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kavel 2 (Strubben 2), Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Annen , kavel 2 (de Strubben 9), 9468--, bouwen woning (ontvangen 01-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.