Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hofakkers 31, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468ED 31
Publicatiedatum
06-07-2020
Einddatum
31-08-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hofakkers 31, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk

  • Annen, Hofakkers 31, 9468 ED, bouwen garage (ontvangen 06-07-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.