Verlengen beslistermijn (6 weken), Streek 17, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9511PJ 17
Publicatiedatum
08-04-2020
Einddatum
20-05-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn (6 weken), Streek 17, Gieterveen

Beschrijving

Verlengen beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn met zes weken te verlengen: 

  • Gieterveen, Streek 17, 9511 PJ, het milieuneutraal veranderen van een inrichting, ingediend op 14 januari 2020.