Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gasselternijveenschemond, nabij Tweede Dwarsdiep 21E

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9515PP 21 e
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gasselternijveenschemond, nabij Tweede Dwarsdiep 21E

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Gasselternijveenschemond, nabij Tweede Dwarsdiep 21E, aanleggen vervangende gasleiding (verzonden 01-04-2020) 

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.