Verleende omgevingsvergunning, exploiteren inrichting, Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9657PC 41
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, exploiteren inrichting, Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 

Exploiteren inrichting, Bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Nieuw Annerveen, Hunzeweg 41, 9657 PC, bouwen pluimveestal en verlengen van één van de twee bestaande pluimveestallen (verzonden 01-04-2020) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.