Kennisgeving ontwerpbesluit, Dideldomweg 3, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9515PV 3
Publicatiedatum
08-04-2020
Einddatum
20-05-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit, Dideldomweg 3, Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen.

  • Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3, 9515 PV : voor het veranderen van de inrichting (vleeskuikenbedrijf) 

Inzage 

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien: 

Op afspraak (u kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0592) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. I.v.m. maatregelen tegen het corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl

Zienswijzen 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. 
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. 
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.