Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Kennisgeving ontwerpbesluit, Dideldomweg 3, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9515PV 3
Publicatiedatum
08-04-2020
Einddatum
20-05-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit, Dideldomweg 3, Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen.

  • Gasselternijveenschemond, Dideldomweg 3, 9515 PV : voor het veranderen van de inrichting (vleeskuikenbedrijf) 

Inzage 

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien: 

Op afspraak (u kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0592) bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren. I.v.m. maatregelen tegen het corona virus kunt u (mocht u belanghebbende zijn) het besluit ook per mail aanvragen via kccmilieu@aaenhunze.nl

Zienswijzen 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. 
U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. 
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.