Ingekomen aanvraag, gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Stationsstraat 19, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461GP 19
Publicatiedatum
30-03-2020
Einddatum
25-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Stationsstraat 19, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Gieten, Stationsstraat 19, 9461 GP, nieuwbouw kantoor met bovenwoning (ontvangen 30-03-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.