Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kad. Bek. Gemeente Rolde Sectie U nummer 1452 Vredenheimseweg, Grolloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Rolde U 1452
Publicatiedatum
31-03-2020
Einddatum
26-05-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Gieten, Bloemakkers 41, 9461 GX, bouwen bedrijfshal (ontvangen 30-03-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.