Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hanekampen 8, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461JH 8
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hanekampen 8, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Gieten, Hanekampen 8, 9461 JH, verbouwen woning (ontvangen 01-04-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.