Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Bloemakkers 41, Gieten

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9461GX 41
Publicatiedatum
30-03-2020
Einddatum
25-05-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Bloemakkers 41, Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Gieten, Bloemakkers 41, 9461 GX, bouwen bedrijfshal (ontvangen 30-03-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.