Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand particuliere bomen, Germondylaan 71, Nooitgedacht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9449PX 71
Publicatiedatum
04-10-2020
Einddatum
23-11-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand particuliere bomen, Germondylaan 71, Nooitgedacht

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Nooitgedacht, Germondylaan 71, 9449 PX, vellen 8 bomen (ontvangen 04-10-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.