Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
05-11-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

Uitschrijving wegens vertrek naar

Timmer, R

11-12-1957

Houtvester

Jansenweg 2-70

02-11-2018

Onbekend

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

 

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:

Gemeente Aa en Hunze

t.a.v. het college

Postbus 93

9460 AB GIETEN

 

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling Dienstverlening en Samenleving, telefoonnummer 14 0592.