Verleende omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonument Gieten, Brink 8

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9461AS 8
Publicatiedatum
31-10-2018
Einddatum
12-12-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend

 

Bouwen bouwwerk en aanpassen rijksmonument:

  • Gieten, Brink 8, 9461 AS, realiseren nieuwe uitbreiding kerk (verzonden 31-10-2018)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.