Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Asserstraat 54, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451AE 54
Publicatiedatum
29-07-2019
Einddatum
09-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Rolde, Asserstraat 54, 9451 AE, uitbreiden aantal zonnepanelen (ontvangen 29-07-2019)
     

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop 'Bijzondere procedures' of 'Verleende vergunningen'.