Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Asserstraat 29, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9451AB 29
Publicatiedatum
30-10-2019
Einddatum
11-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Vellen houtopstand

Particuliere bomen

  • Rolde, Asserstraat 29, 9451 AB, vellen 2 eiken (verzonden 30-10-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.