Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kad.gem. Gasselte, locatie 1 sectie E 440, kad.gem. Rolde, locatie 2 sectie M 2034 en locatie 3 sectie T 971

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Gasselte E 440
Publicatiedatum
31-10-2019
Einddatum
12-12-2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Kad.gem. Gasselte, locatie 1 sectie E 440, kad.gem. Rolde, locatie 2 sectie M 2034 en locatie 3 sectie T 971, plaatsen 3 trekkershutten (ontvangen 31-10-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.