Ingekomen aanvraag, aanleggen/wijzigen uitweg, uitvoeren werk of werkzaamheden en vellen houtopstand, Torenveen 9, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PB 9
Publicatiedatum
28-10-2019
Einddatum
09-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Aanleggen/wijzigen uitweg, uitvoeren werk of werkzaamheden en vellen houtopstand

  • Gieterveen, Torenveen 9, 9511 PB, aanleggen 7 parkeerplaatsen en het vellen van bomen (ontvangen 28-10-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.