Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zuidlaarderweg 93 en 93a, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
24-04-2020
Einddatum
19-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zuidlaarderweg 93 en 93a, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Annen, Zuidlaarderweg 93 en 93A, 9468 AD, bouwen geschakelde woning (ontvangen 24-04-2020)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.