Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Bonnerveen 32, Gieterveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PN 32
Publicatiedatum
26-04-2020
Einddatum
21-06-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Bonnerveen 32, Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieterveen, Bonnerveen 32, 9511 PN, aanleggen paardenbak (ontvangen 26-04-2020)
     

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.