Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Houtvester Jansenweg 2-208

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
06-01-2021
Einddatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Houtvester Jansenweg 2-208

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Gasselte, Houtvester Jansenweg 2-208, 9462 TB, bouwen recreatiewoning (ontvangen 30-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.