Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Eexterveld en Balloërveld

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
06-01-2021
Einddatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Eexterveld en Balloërveld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

•    Eexterveld, kad.bek. gem. Anloo, sectie W, nr. 250, 271, 272, 278 en 279 en Balloërveld kad. bek. gem. Rolde, sectie V, nr. 27, 28, 29 en 36, inrichting natuurterreinen (ontvangen 29-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.