Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Germondylaan 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
06-01-2021
Einddatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Nooitgedacht, Germondylaan 11

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Germondylaan 11, 9449 PX, bouwen woning (ontvangen 28-12-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.