Verleende omgevingsvergunningen, Vellen houtopstand, particuliere bomen, Schipborg, Esweg 3

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9469TC 3
Publicatiedatum
31-01-2019
Einddatum
14-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Vellen houtopstand, particuliere bomen

  • Schipborg, Esweg 3, 9469 TC, vellen 3 knotlindes  (verzonden 31-01-2019)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
De beschikking