Ingekomen aanvraag, Vellen houtopstand, Nooitgedacht, kadastraal bekend Gemeente Rolde, sectie X, nummer 1019 (Brinklaan)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
30-01-2019
Einddatum
13-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag  voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand, gemeentelijke bomen

  • Nooitgedacht, kadastraal bekend Gemeente Rolde, sectie X, nummer 1019 (Brinklaan), vellen bosperceel (ontvangen 30-01-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.