Ingekomen aanvraag, Vellen houtopstand, Annen, Kruisakkers 36

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9468BJ 36
Publicatiedatum
31-01-2019
Einddatum
14-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag  voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Vellen houtopstand, gemeentelijke bomen

  • Annen, Kruisakkers 36, 9468 BJ, vellen 2 eiken (ontvangen 31-01-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.