Ingekomen aanvraag, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Grote Brink 21

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
29-01-2019
Einddatum
12-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag  voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Rolde, Grote Brink 21, 9451 BP, gewijzigd uitvoeren verleende omgevingsvergunning ( 29-01-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.