Ingekomen aanvraag, Bouwen bouwwerk, Gasteren, Oosteinde 20

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9466TA 20
Publicatiedatum
31-01-2019
Einddatum
14-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag  voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasteren, Oosteinde 20, 9466 TA, plaatsen zonnepanelen (ontvangen 31-01-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.