Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren en beschermen grondwatergebieden, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Anloo P 1603
Publicatiedatum
28-08-2018

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren en beschermen grondwatergebieden:

  • Schipborg, kad.gem. Anloo, sectie P, nummer 1603, herstellen voorde in Drentsche Aa (ontvangen 28-08-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.