Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren Anderen, Nijend 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9465TR 28
Publicatiedatum
30-08-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren:

  • Anderen, Nijend 28, 9465 TR, bouwen boomhut (ontvangen 30-08-2018)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.