Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gasselterboerveenschemond 18, Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9515PN 18
Publicatiedatum
05-02-2020
Einddatum
18-03-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te weigeren: 

  • Gasselternijveenschemond, Gasselterboerveenschemond 18, 9515 PN, voor het bouwen van een melklokaal en het reviseren van de vergunningssituatie van de inrichting.