Verleende omgevingsvergunning, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, kadastraal bekend gemeente Rolde, Sectie M, nummer 2035 (cabin 6)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Gasselte M 2035
Publicatiedatum
30-01-2020
Einddatum
12-03-2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan 

  • Kadastraal bekend gemeente Rolde, sectie M, nummer 2035 (cabin 6) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.