Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zuides 50, Rolde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9451KD 50
Publicatiedatum
30-01-2020
Einddatum
26-03-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Rolde, Zuides 50, 9451 KD, het plaatsen van een tijdelijke kantine (ontvangen 30-01-2020) 

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.