Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren Balloërveld, Balloërveld 3a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9459TA 3
Publicatiedatum
26-11-2018
Einddatum
07-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Balloërveld, Balloërveld 3a, 9459 TA, aanleggen  paardenbak (ontvangen 26-11-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.