Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bouwen bouwwerk Nooitgedacht, Germondylaan 53

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
30-11-2018
Einddatum
11-01-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nooitgedacht, Germondylaan 53, 9449 PX, nieuwbouw woning (ontvangen 30-11-2018)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.