Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren, nabij Holle Drift, Schipborg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
03-08-2020
Einddatum
14-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren, nabij Holle Drift, Schipborg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Werk of werkzaamheden uitvoeren

  • Schipborg, nabij Holle Drift, 9469 --, aanleggen elektriciteitskabel (verzonden 03-08-2020)

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.