Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oosteinde 11, Gasteren

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9466PA 11
Publicatiedatum
23-07-2020
Einddatum
17-09-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oosteinde 11, Gasteren

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gasteren, Oosteinde 11, 9466 PA, plaatsen zonnepanelen op de grond (ontvangen 23-07-2020)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.