Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
29-08-2019
Einddatum
10-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstverlening en Samenleving. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 

Gegevens persoon
Geslachtsnaam en voorletters Bokhorst, J.
Geboortedatum 03-01-1986
Adres Bonnerhoek 8 te Gieten
Datum besluit 29-08-2019
Uitschrijving wegens vertrek naar Onbekend

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:

Gemeente Aa en Hunze
t.a.v. het college
Postbus 93
9460 AB  GIETEN

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Frontoffice, telefoonnummer 14 0592.