Kennisgeving besluit-verlenen omgevingsvergunning, Koestukkenweg 4, Schoonlo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9443TP 4
Publicatiedatum
04-09-2019
Einddatum
16-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend: 

  • Schoonloo, Koestukkenweg 4, 9443 TP, Milieu neutrale verandering omgevingsvergunning

Inzage

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, vanaf de dag na verzenddatum van het besluit bij het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH te Gieten, tijdens de openingsuren, maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur. 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB te Gieten. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.