Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Hunzeweg 38, Nieuw Annerveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9657PD 38
Publicatiedatum
26-08-2019
Einddatum
07-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Nieuw Annerveen, Hunzeweg 38,  9657 PD, plaatsen tijdelijke woonunits (ontvangen 26-08-2019)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.