Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, meerdere adressen te Gasselte, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 9462PH 20
Publicatiedatum
29-10-2020
Einddatum
10-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, meerdere adressen te Gasselte, Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond

Beschrijving

Vellen houtopstand

Gemeentelijke bomen

 • Gasselte, tegenover Borgerweg 25, vellen zomereik (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, naast Ericapark 21, vellen zomereik (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, op de begraafplaats, vellen treurberk (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, naast De Hoefslag 9, 27 en 43, 9462 RX, vellen acacia (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, voor Etten Hiddingelaan 17, 9462 SK, vellen katsuraboom (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, in de berm langs de Kamplaan, vellen 1 zomereik en 4 berken (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, in de berm nabij Julianalaan 20, 52, 58 en 68, 9462 PH, vellen van 5 beuken (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, in de berm voor Hoofdstraat 10, 9514 BE vellen perenboom (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselternijveen, op veldje aan Parallelweg, voor Schuttevaerstraat 22, voor Schoenerstraat 40, vellen eik, boomhazelaar , meidoorn (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselternijveenschemond, voor Paterslaan 59a, 9515 PM, vellen berk en eik (verzonden 29-10-2020)
 • Gasselte, in de berm aan Bosweg, vellen berk en beuk (verzonden 29-10-2020)

Tegen deze beschikkingen kan binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.