Verkeersbesluit wijzigen voorrangskruispunt Molenwijk/Oude Tol te Spijkerboor

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit wijzigen voorrangskruispunt Molenwijk/Oude Tol te Spijkerboor

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Het besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze besluit:

  • door middel van het verwijderen van verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden, de voorrangssituatie op te heffen aan de noordzijde van de Molenwijk ter hoogte van de Oude Tol huisnummer 5;
  • door middel van het plaatsen van de verkeersbord B7 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief markering in de vorm van een stopstreep, een gebod tot het stoppen en verlenen van voorrang aan bestuurders in te stellen aan de noordzijde van de Molenwijk ter hoogte van Oude Tol huisnummer 5.

Het complete besluit inclusief daarbij behorende afwegingen is te vinden in de Staatscourant.

Bezwaar indienen

Belanghebbenden kunnen van 4 november t/m 16 december 2020 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.